Şehir Şebeke İçme Suyu Kontrolü Ve İzlemesi
İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından İSKİ Genel Müdürlüğü sorumludur.
 

İçme kullanma suyu (Şehir Şebeke Suyu:)

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır.

İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından İSKİ Genel Müdürlüğü sorumludur. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüketime verilen içme kullanma sularının temiz, sağlıklı ve güvenli olup olmadığı düzenli yapılan izleme çalışmaları ile takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızı İSKİ Genel Müdürlüğü işbirliği içinde sürdürmekteyiz.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından şebekeler aracılığı ile tüketime verilen içme kullanma sularının düzenli analizlerinin yaptırılması ve dezenfeksiyonunun sağlanması gereklidir. Suyun kesintisiz bir şekilde klorlanarak tüketime verilmesi halk sağlığının korunması açısından önemlidir.

Ancak su sistemlerinde ortaya çıkan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları, bazen de su yetersizliği nedeni ile zaman zaman mecburi su kesintileri olabilmektedir. Bu durumda kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle kullanılmamalıdır.

“Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.”

 

İçme kullanma suyu için öneriler

Su dağıtım şebekesi aracılığı ile tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine ilişkin kontroller düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.

Güvenli ve sağlıklı olması için tüketime sunulan içme-kullanma suyu klorlanmalı böylelikle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir.

Musluğunuzdan akan suyun uygun biçimde klorlanıp klorlanmadığının takipçisi olunmalıdır.

İlgililerden klorlanmış güvenli ve sağlıklı musluk suyu talep edilmelidir.

Binanızda bulunan su depolarını düzenli olarak temizletmeyi ihmal etmeyiniz.

Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketmeyiniz.

İçme-kullanma suları ile ilgili olarak Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara itibar ediniz.

 
 
Bu sistemlerde; Toplam Transfer Edilen Su Miktarı Takibi, Su Kalitesi Takibi, Klor Dozajlama ve Ölçümü, Yatak Isı Trendleri Takibi, depoların enerji maliyetinin düşük olduğu tarife döneminde doldurulması, bir Branşman noktasına giren ve çıkan su miktarlarından faydalanılarak kaçak tesbiti, tüm sistemin uzaktan elektronik olarak kontrol edilmesi, depo seviyesine göre terfi pompa istasyonlarının otomatik çalışıp durdurulması ve kaydedilen verilerin geriye dönük incelenmesi gibi bilgilerin tamamına ulaşılması mümkündür.
 

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇİN

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.